قوانین و مقررات

1.
مسئولیت کیفری و حقوقی فایل آپلود شده به عهده سفارش دهنده میباشد و چاپ روم هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
2.
هرگونه کتاب یا جزوه که با شئونات اسلامی و فرهنگی مغایرت داشته باشد، از طرف چاپ روم لغو میگردد و با سفارش دهنده طبق قانون عمل می شود.
3.
چاپ روم موظف به چاپ و پرینت فایل آپلود شده میباشد، لذا در انتخاب فایل در هنگام سفارش دقت کافی داشته باشید.
4.
توجه کنید میزان صفحات انتخابی شما در هنگام سفارش با فایل آپلود شده، توسط سایت به طور اتوماتیک، محاسبه میگردد که در صورت عدم تطابق میتوانید توضیحات خود را در قسمت مربوطه به هنگام سفارش ذکر کنید در غیر اینصورت سفارش شما لغو میگردد.