تبدیل پایان نامه به مقاله

تبدیل پایان نامه به مقاله

مقدمه
استخراج مقاله از پایان نامه یک راهکار بسیار کاربردی جهت ارتقای رزومه علمی و کسب نمره قبولی در مصاحبه دکتری به شمار میرود. این کار اگر چه به ظاهر فرایندی سخت و پیچیده به نظر میرسد اما آنقدر هم سخت نیست به شرط اینکه تمامی اصول و شرایط نوشتن مقاله از پایان نامه را بدانید و آنها در ضمن کار پژوهشی خود رعایت کنید. در این مقاله قصد داریم درباره اهمیت تبدیل پایان نامه به مقاله و ساختار آن صحبت کنیم.

استخراج مقاله از پایان نامه

در راستای استخراج یک مقاله علمی معتبر و ارزشمند از پایان نامه می بایست نسبت به ساختار این دو فعالیت پژوهشی اطلاعات کامل داشته باشید و تفاوت های ساختاری آنها را کاملا بشناسید تا بتوانید به طور اصولی به نگارش یک مقاله خوب بر اساس محتوای پایان نامه اقدام نمایید. یادتان باشد که مقاله بسیار مختصرتر از پایان نامه است اما در عین حال مهمترین قسمت های پایان نامه را در بر می گیرد.

ساختار پایان نامه

دربردارنده اهداف علمی است و با هدف ارتقای سواد دانشگاهی انجام می گیرد.

پایان نامه ها مورد بررسی و داوری اساتید قرار می گیرند.

از چند فصل با عناوین مختلف تشکیل می شود.

در تعداد صفحات پایان نامه ها محدودیتی وجود ندارد و پژوهشگر تا جایی که صلاح بداند می تواند به محتوای پایان نامه ها بیفزاید.

دارای فهرست بندی است

در پایان نامه ها به ابزار پژوهشی اشاره می شود

تمامی مراحل پژوهش و یافته های تحقیق در متن پایان نامه آورده می شود.

ساختار مقاله

بر اساس استاندارد های ژورنال های معتبر علمی انجام یم گیرد.

داوران مقالات اشخاصی ناشناس هستند که بدون شناخت نویسنده مقاله، پژوهش ارسالی را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهند

مقالات از بخش های متفاوت و به هم پیوسته تشکیل می شود

دارای محدودیت محتوایی است. به عبارت دیگر متن مقالات باید دارای تعداد مشخصی کاراکتر باشد.

از لحاظ ساختار با پایان نامه تفاوت دارد

در مقایسه با پایان نامه که دارای توضیح مفصل در مورد ادبیات تحقیق است،مقالات به طور خلاصه و مختصر به آن اشاره می کنند.

در مقاله فقط قسمت های مهم و منتخب آورده می شود.

انتخاب ژورنال علمی معتبر

در راستای چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه، اولین گام انتخاب یک مجله علمی معتبر است که عناوین و موضوعاتی را چاپ کند که با موضوع مقاله شما هم سو باشد. گاهی پیش می آید که دانش پژوه مقاله خود را بدون اطلاع از شرایط و ضوابط ژورنال، ارسال می کند، مدت ها در صف انتظار می ماند و در نهایت با عدم پذیرش موضوع مقاله مواجه می شود. هر مجله فقط در چند حوزه خاص فعالیت دارد و فقط مقاله هایی را پذیرش می کند که با اهداف تعیین شده هم جهت باشد.

تبدیل مقدمه پایان نامه به چکیده مقاله

با توجه به اینکه تعداد کلمات چکیده محدود است سعی کنید مطالب مهمی را که در متن مقدمه پایان نامه آورده بودید خلاصه وار در چکیده مقاله بیاورید. در چکیده حتما به یافته های پژوهش نیز اشاره ای داشته باشیدو دستاورد های خود را ذکر کنید.

نگارش مقدمه

اگر پایان نامه شما حاوی چند فرضیه و سوال پژوهشی است می توانید آنها را با هم ترکیب کرده و در قالب یک سوال مهم برای مقدمه مقاله بیاورید.

مختصر نویسی روش تحقیق

منظور از روش تحقیق شرح مختصری از رویکرد به کاربرده شده در جریان پژوهش است. برخلاف پایان نامه که به طور مبسوط به این موضوع می پردازد در مقاله تنها اشاره ای کوتاه و جامع به این موضوع خواهد شد.

نتیجه گیری

در بخش نتیجه گیری باید نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را بنویسید. به طور مثال اگر مقاله شما فقط به یکی از فرضیه های پایان نامه پرداخته است اکنون باید فقط نتیجه مربوط به همان فرضیه یا سوال پژوهشی را بیاورید.

رفرنس دهی

توجه داشته باشید که مقاله نباید تعداد زیادی رفرنس داشته باشد. نباید تعداد زیادی منبع در مقاله آورده شود. قوانین مربوط به رفرنس دهی را از بخش توضیحات سایت مجله هدف مورد مطالعه قرار دهید و بر اساس آن اقدام نمایید.

نتیجه گیری
استخراج مقاله از پایان نامه کار پژوهشی بسیار ارزشمندی است که چندان هم سخت نیست فقط نیاز به آگاهی و تخصص در این زمینه دارد. چنانچه بنا به هر دلیلی نمی توانید شروع به نگارش مقاله کنید اصلا نگران نباشید. تیم پژوهشی انتشارات چاپ روم با سابقه ای درخشان و بهره گیری از نیروی متخصص، همکاری های لازم در این زمینه را فراهم خواهد آورد.